CONTI® SYNCHRODRIVE

CONTI® SYNCHRODRIVE

Säker och effektstark

Ändliga CONTI® SYNCHRODRIVE-kuggremmar kommer till användning inom materialflödesteknik, linjär- och transportteknik samt inom dörr- och portsystem. Vid alla dessa användningar överförs rotationsrörelserna vinkelexakt och likformigt. Med CONTI® SYNCHRODRIVE-kuggremmar kan ekonomiska och funktionsanpassade transmissionslösningar sammanställas även under svåra förhållanden. En lönande användning som ger hög driftsäkerhet, samtidigt som underhåll inte längre krävs.

CONTI® SYNCHRODRIVE-kuggremmar tillverkas med tio olika kuggprofiler och i flera standardbredder. Därmed täcks många olika användningsområden som uppvisar olika belastningar och villkor. Sådana användningar är till exempel transmissioner med stora axelavstånd, synkrona transportsystem och transportanordning med glidskenor samt positionerings- och reverseringstransmissioner inom linjär- och styrteknik.

Moderna tillverkningsmetoder och kvalitetstester i alla bearbetningssteg garanterar produkter med högsta tillförlitlighet med konstant hög kvalitet. CONTI® SYNCHRODRIVE-kuggremmar tillverkas som metervara i ett specialutvecklat produktionsförfarande med hög precision. Dessa kuggremmar används antingen i ändligt utförande eller skarvas ändlöst.

Egenskaper

  • Slitstark
  • Olje- och festbeständig
  • Bensin- och bensenbeständig
  • Hydrolysbeständig
  • UV- och ozonbeständig
  • Temperaturbeständigt från –30 °C till 80 °C (beställ teknisk rådgivning hos din Mulco-distributionspartner om användning under -10 °C eller över 50 °C planeras)
  • Kan svetsas med termoplaster
  • Råvaror och produktion utan silikon

CONTI® SYNCHRODRIVE - profiler och rembredder

ProfilRembredd (mm)
HTD 3M5 – 50
HTD 5M5 – 50
HTD 8M10 – 100
HTD 14M25 - 150
STD S3M5 – 50
STD S5M5 – 50
STD S8M10 - 100

Ytterligare kuggremsbredder på begäran.