Holiday on the beach

BRECOroll - högre prestanda, längre livslängd

BRECOroll är en nyutvecklad kuggrem av polyuretan med rullar integrerade i remmens kuggar. Därmed kommer glidfriktionen mellan kuggremmen och upplagsskenan i materialtransportsystem att reduceras. Transmissionens verkningsgrad samt kuggremmens livslängd förbättras markant.

Läs mer...
NEWS