Transportera säkert ”ovanför huvudet”

Transportera säkert ”ovanför huvudet”

BRECOvacuum-kuggremmar av polyuretan. Foto: BRECO

För alla materialhanteringssystem erbjuder Mulco-Europe EWIV's distributionspartners nu ett nytt system av kuggremmar och kuggskivor: BRECOvacuum. Med detta innovativa system kan folie, papper, glasrutor eller tunna plåtar transporteras säkrare och mer effektivt ”över huvudet” med hjälp av vakuum än med konventionella vakuumkuggremmar av polyuretan.

Sugkanalen i vakuumkuggremmen är utrustad med en särskilt slitagefri väv och en specialutformad armeringsfri zon. Dessa har integrerats redan under tillverkningen. Polyamidväv på ryggsidan förhindrar att kuggremmen böjs ned eller snedställs oönskat på grund av den sugande verkan.

Tätningslisterna skapas redan under tillverkningsprocessen som en fast beståndsdel av kuggremmen. Tvärsnittet är ett optimalt resultat av tätande verkan och flexibilitet för kuggskivans omkrets.

Synkronskivor och suglisterna som i regel uppvisar mycket komplexa geometrier är mycket exakt avstämda till kuggremmen i ett BRECOvacuum-system. Slitage vid felaktig toleransavstämning mellan elementen reduceras och systemets livslängd förbättras. Eftersom separata systemkomponenter stäms av mot varandra kommer vakuumförlusterna att minimeras.

BRECOvacuum finns med delning AT10 med rembredd 50 mm eller 75 mm.

Garbsen, 2020-07-12
Mulco-Europe EWIV