BRECOroll Zahnriemen aus Polyurethan

BRECOroll – högre prestanda, längre livslängd

BRECOroll - högre prestanda, längre livslängd

BRECOroll Zahnriemen aus Polyurethan

Kuggrem av polyuretan BRECOroll. Foto: BRECO

BRECOroll är en nyutvecklad kuggrem av polyuretan med rullar integrerade i remmens kuggar. Därmed kommer glidfriktionen mellan kuggremmen och upplagsskenan i materialtransportsystem att reduceras. Transmissionens verkningsgrad samt kuggremmens livslängd förbättras markant.

Kuggremmar av polyuretan som används till materialtransport är ofta mycket långa och löper i en styrskena. Denna stöttar upp kuggremmen och tar upp viktkrafterna från remmen och transportgodset. Glidfriktionen som uppstår mellan remmen och upplagsskenan måste övervinnas med extra tillförd effekt. Självuppvärmning uppstår, vilket reducerar remmens hållfasthet och därmed förkortar dess livslängd.

Rullarna i remkuggarna i BRECOroll leder till att glidfriktionen (µ>0,5) ersätts av en markant lägre rullfriktion (µ<0,2). Erforderlig tillförd effekt reduceras och på grund av den lägre värmeutvecklingen höjs remmens livslängd.

BRECOroll kan användas för hastigheter upp till 1 m/s och för ytlaster upp till 3 kg per rulle. Därmed är denna nya, patenterade kuggremmen lämpad för de flesta materialtransporter i automatiserade tillverkningsprocesser.

BRECOroll-remmen med delning T20 och 100 mm bredd finns som metervara och som skarvad V-rem. Specialmaterial och -färger samt ryggbeläggningar kan tillhandahållas på förfrågan.

Garbsen, 2021-03-16
Mulco-Europe EWIV