Transportera elektroniska komponenter säkert

Transportera elektroniska komponenter säkert

Antistatiska BRECO-kuggremmar av ledande, transparent TPU. Kuggremmarna i förgrunden är belagda med extra ledande väv på kugg- och ryggsidan. Foto: Mulco

Överallt där elektrostatiska laddningar antingen är oönskade eller inte är tillåtna, t.ex. för transport av elektroniska komponenter eller vid transmissioner resp. transportanläggningar i lättantändlig omgivning, är antistatiska CONTI® SYNCHROFLEX-, BRECO®- och BRECOFLEX®-kuggremmar ett säkert alternativ.

Med elektrostatisk laddning menar man en fysikalisk process när ett överskott eller en brist av elektroder bildas på elektriskt icke-ledande ytor som inte kan utjämnas. I normalfall utgör denna potentialskillnad inget problem. Först när laddningen utjämnas med överslag och impulsartade, höga urladdningsströmmar finns det risk för skador på känsliga komponenter. I explosiva omgivningar finns det dessutom risk för att urladdningen orsakar gnistbildning.

För att skydda elektroniska komponenter mot överslag i industriell miljö är det därför nödvändigt att laddningsbärare (elektroner) kontinuerligt leds bort från de drabbade ytorna. Vid remtransmissioner uppstår uppladdningen främst av glidfriktion på styr- och bärskenor, vid friktion i kuggingreppet samt av elektriska fält. Eftersom kuggremmar med termoplastisk polyuretan (TPU) är utmärkta isolatorer, kan laddningsskillnader inte ledas bort direkt.

Antistatiska CONTI SYNCHROFLEX-kuggremmar av ledande svart PU-kompound. Foto: Mulco

För att förse kuggremmarna med antistatiska egenskaper, dvs. en förmåga att leda bort elektrisk laddning, blandas ett ledande material in i TPU. Därmed uppstår en svagt ledande kompound som t.ex. BRECO-TPU-AS1 med resistans < 10⁸ Ω. Ännu lägre resistans uppnår TPU-kompounden BRECO-TPU-AS2 och TPU-AS7. Den sistnämnda typen är en nyutveckling och erbjuder en särskilt konstant fördelning av resistansen i kuggremmens längs- och tvärled samt en mycket låg resistans < 10⁴ Ω.

AEn annan möjlighet att ge en kuggrem ledande egenskaper är att förse kugg- och/eller ryggsidan med en ledande väv. Den antistatiska PA-väven från BRECO erbjuder en resistans av 10⁵ Ω och tillämpas främst i remtransmissioner som används som ackumuleringssträckor för elektroniska komponenter. Väven reducerar dessutom friktionskoefficienten till ca 0,3.

Även CONTI SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan kan levereras med antistatiska egenskaper. En speciell ledande polyuretanblandning är tillgänglig med max. remlängd 700 mm. Det är även möjligt att förse remmen med elektriskt ledande beläggning i efterhand.

Garbsen, 2023-01-20
Mulco-Europe EWIV