Det är detaljerna som gäller

Det är detaljerna som gäller

Vad har kaffe och PU kamremmar gemensamt? Foto: Mulco

Kaffenjutare vet det redan: kaffebönor och vatten – endast två ingredienser, men ändå kan de ge ett oändligt antal möjliga variabler som avgör resultatet: bönan, rostningen, malningsgraden, vattentrycket, bryggtemperaturen. Varje detalj är viktig. Och det är precis samma sak med kuggremmen av polyuretan...

Denna består ”endast” av två komponenter: armering och polyuretan. Vill vi visa hur BRECO anknyter till aktuella trender inom transmissionsteknik och automation och erbjuder passande lösningar med mycket speciella ”ingredienser”.

Hygienic design är nyckelordet vid produktionsanläggningar inom livsmedelsindustrin. Anläggningarna ska ha släta ytor och uppvisa få spår, underskärningar och försänkta hål. Detta underlättar rengöringen eftersom smuts inte längre kan fastna så lätt. För att vara säker på att högtryckstvättar, vatten och kemikalier inte leder till korrosionsskador är rostfritt stål ofta första valet.

Men hur klarar kuggremmarna dessa omgivningsvillkor? För att dessa remmar ska kunna användas inom livsmedelsindustrin behövs ett par ändringar.

I kuggbotten syns den smala rullningsklacken i en normal kuggrem. Illustration: BRECO

Kuggremmen för kontakt med livsmedel: BRECOprotect®

Kuggremmar är försedda med så kallade rullningsklackar. Dessa klackar består av ett litet spår i kuggbotten där armeringen ligger fritt. Här finns det risk för att stålkordsarmeringen korroderar när den kommer i kontakt med rengöringsmedel och vatten.

Detta kan enkelt lösas med en armering av rostfritt stål, men samtidigt stiger priset. BRECO erbjuder ett intressant alternativ: Specialisterna från Porta Westfalica har modifierat sin extruderingsprocess för ”protect”-kuggremmen så att armeringen i kuggbotten är komplett omsluten och rullningsklacken därför utgår helt.

Varken den yttre geometrin eller precisionen skiljer sig från andra BRECO-kuggremmar. Utförandet av dessa kuggremmar utan rullningsklackar förhindrar dessutom dold och svårlöslig smuts och förenklar därmed rengöringen. Problemet har lösts – men inte helt!

Medan stålkordsarmeringen vid ändlöst skarvade BRECOprotect-kuggremmar är helt omsluten, ligger deras ändar fria vid kuggremmar som erbjuds som metervara.

Men även i detta fall kom utvecklarna hos BRECO fram till en lösning: Slutförseglingar av klar polyuretan används till att försluta remmarnas ändar. Stålkordsarmeringen är nu komplett omsluten av polyuretan. Problemet har lösts.

Förseglad kortsida på en BRECOprotect®-kuggrem. Foto: BRECO

Polyuretan för livsmedels- och farmaindustrin

Inom livsmedelsindustrin måste kuggremmar vara särskilt motståndskraftiga mot rengöringsvätskor och vatten. Vatten som ofta avges från uppvärmda högtryckstvättar används till att spola av utrustningen efter den egentliga rengöringsprocessen.

Många plastmaterial reagerar ”känsligt” om de utsätts för ett fuktigt och varmt klimat under längre tid. På grund av hydrolysprocesserna som uppstår under sådana förhållanden kan konventionella kuggremmar av polyuretan endast användas i mycket begränsad mån.

Till sina protect-kuggremmar tillämpar BRECO den speciellt anpassade polyuretanen TPUAU1. Optionellt finns även andra hårdhetsgrader (TPUAU2 och TPUAU3). Alla dessa material kännetecknas av en mycket hög motståndskraft mot rengöringsvätskor och vatten.

Det sista hindret som kuggremmarna måste övervinna för att få användas inom livsmedelsindustrin är de lagstadgade föreskrifterna. I Europa rör det sig om direktiven från Europeiska kommissionen, bl.a. (EU) 1935/2004, (EU) 2024/2006 och (EU) 10/2011. Dessa direktiv reglerar deklareringen av produkter som ingår i hela tillverknings- och leveranskedjan inkl. uppföljning, säkerställning av ”god tillverkningspraxis” och förbud resp. tillåtna gränsvärden för särskilda ingående ämnen. En passande försäkran om överensstämmelse för alla BRECOprotect-kuggremmar föreligger.

För att maskiner och anläggningar ska kunna exporteras till den amerikanska marknaden uppfyller polyuretan TPUAU1-3 ”Regulation FDA CFR § 177.1680” från FDA (Food and Drug Administration) för kontakt mellan kuggremmar och torra livsmedel. Ett materialdatablad bekräftar överensstämmelsen med föreskrifterna från FDA.

Dessutom krävs allt oftare en försäkran om överensstämmelse för produkten vid direkt kontakt med livsmedel. Detta betyder att det inte längre är tillräckligt att enbart bekräfta att tillämpade material överensstämmer med tillämpliga direktiv. Kombinationen av alla material i produkten vid direkt kontakt med livsmedel är avgörande. Dessa så kallade migrationstester har genomförts med framgång för produktserien BRECOprotect och därefter bekräftats i ett certifikat.

För att detta certifikat ska kunna utfärdas måste dessutom en överensstämmelse med GMP-direktivet (EG) 2023/2006 (Good Manufacturing Practice) föreligga. Endast på så sätt kan produktens renhet efter tillverkningsprocessen garanteras.

BRECOmove AT10-kuggrem av polyuretan. Foto: Mulco

De obevekliga: BRECOFLEXmove och BRECOmove

BRECO har utvecklat kuggremmarna inom ”move”-familjen särskilt för hastighetstransmissioner och linjärtransmissioner med hög positioneringsprecision och dynamik. Med vad skiljer en högeffektiv kuggrem från en standardkuggrem?

Till en början tror man kanske att drag- och rivhållfastheten skiljer sig åt. Men långt därifrån! Ett tankeexperiment hjälper oss att förstå sambanden: Om belastningen på en kuggrem höjs, kommer – för att kuggarna ska gripa in rätt i remskivan – den tillåtna töjningen att uppnås före den tillåtna dragkraften. Ett avgörande villkor för en kuggrems prestanda är därför dess dragstyvhet.

Ingenjörerna hos BRECO har utvecklat en ny stålkordsarmering vars remstyvhet är ca. 70 % högre än i den föregående versionen. Detta öppnar i sin tur upp dörrarna för högre tillåtna dragkrafter och en högre prestandatäthet.

På grund av de högre krafterna som BRECOmove- och BRECOFLEXmove-kuggremmar kan överföra, stiger även belastningen i kuggflanken och vid kuggbotten. Fördelningen av ytpressningen på kuggen har optimerats med finita elementmetoden (FEM).

Dessutom har kuggsidan försetts med en friktionsoptimerad laminatbeläggning. Dessa båda åtgärder reducerar belastningstopparna och friktionskraften mellan kuggrem och kuggskiva med övertygande 25 %. Trots den högre dragstyvheten erbjuder den nya stålkorden samtidigt en högre böjbarhetshållfasthet, så att mindre minimidiametrar med och utan motböjning kan realiseras.

BRECOFLEXgreen och BRECOgreen kuggremmar: miljövänlig och resursskonande. Foto: BRECO

De miljövänliga: BRECOgreen och BRECOFLEXgreen

Under det 21:a århundradet har klimat- och miljöskydd blivit till en överlevnadsfråga för alla människor. Men vad kan företagen göra? BRECO satsar på en optimering av vår energiförbrukning, på en modernisering av produktionsanläggningar samt på regenerativa material. Men har produkter med regenerativa material inga nackdelar i sina funktioner?

Dr. Jürgen Vollbarth, avdelningschef för distribution och produktutveckling vid BRECO, förklarar: ”Med ”green”-familjen bevisar vi att miljöskydd och prestanda inte måste utesluta varandra. Den polyuretan som vi använder till dessa kuggremmar består av upp till 37 % regenerativt material. Dessa ämnen härstammar för övrigt inte från näringskedjan - vi lägger stort värde vid detta. Den större delen ersätter den resurskritiska andelen som härstammar från mineralolja.”

Trots att material har ersatts är hållfastheten och belastbarheten i ”green”-material jämförbar med termoplastisk polyuretan som baseras på mineralolja. Med sina ”green”-kuggremmar kan BRECO erbjuda en absolut likvärdig.

Garbsen, 2019-02-28
Mulco-Europe EWIV