Luftaufnahme Glaston Germany, Neuhausen

Fullmånsnätter och high-end-kundservice

Fullmånsnätter och high-end-kundservice

Luftaufnahme Glaston Germany, Neuhausen

Glaston Germany GmbH i Neuhausen. Foto: Glaston

Utveckling av kuggremmar av polyuretan för glasindustrin

Än en gång var Mulcos redaktionsteam på väg – på jakt efter efter en intressant story. Uppe på en höjd i underbara norra Schwarzwald besökte vi Glaston, en av världens ledande tillverkare av anläggningar för isolerglas. Här fick vi veta mer om den viktiga roll som oönskade fördjupningar och fullmånsnätter intar, och fick dessutom höra mer om en enastående förbindelse mellan Glaston och deras båda Mulco-partner BRECO Antriebstechnik, tillverkare av kuggremmar av polyuretan, och Hilger u. Kern som försäljningspartner och leverantör av transmissionselement.

Framme i norra Schwarzwald. Bara en ivrigt galande tupp avbryter den idylliska stillheten på parkeringsplatsen. Om man inte kommer från branschen är det svårt att föreställa sig att otroligt moderna produktionsmaskiner för högvärdigt isolerglas utvecklas och produceras här i Neuhausen för att sedan exporteras över hela världen. Vi har stämt träff med Stephan Kammerer, avdelningschef för mekanisk konstruktion, Martin Anthoni, inköpschef hos Glaston, samt René Pressler, erfaren teknisk kundrådgivare hos Hilger u. Kern, som tack vare sina goda kontakter kunde organisera detta möte.

v.l.n.r.: René Preßler, Stephan Kammerer und Martin Anthoni sind ins Fachliche abgetaucht. Foto: Krismeyer

(fr.v.t.h.) René Pressler, Stephan Kammerer och Martin Anthoni fördjupar sig i de tekniska detaljerna. Foto: Krismeyer

René Pressler inleder med en kort tillbakablick: Grundstenen till ett mer intensivt samarbete mellan Hilger u. Kern och Glaston lades i ett utvecklingsprojekt med Breco ATS15, en kuggrem avsedd för tunga belastningar. Denna rem transporterar och positionerar på sin ryggsida nästan lodrätt stående glasrutor som till viss del väger flera ton och har vassa kanter. För detta användningsfall utvecklade Breco en kundspecifik lösning i form av en styvare armering – viktigt för positioneringsprecisionen – och applicerade dessutom en ryggbeläggning som lämpar sig för glasbearbetning. René Pressler förklarar: ”I detta fall pratar vi om en särskilt belastbar beläggning som inte deformeras permanent av den enorma glasvikten.”

Stephan Kammerer kommer ihåg projektet och tillägger: ”2020 använde vi för första gången denna specialkuggrem från Breco. Samarbetet under utvecklingen samt kuggremmens långa livslängd och den konstant höga kvalitet övertygade oss. Efter att vår tidigare huvudleverantör inte kunde lösa kvalitetsproblemen kontaktade vi René Pressler från Hilger u. Kern. Vi märkte snart att han, tillsammans med Breco som tillverkare, hade potential att lösa våra framtida tekniska utmatningar. Redan då förstod vi hur viktigt det är för oss att en ny huvudleverantör för kuggremmar måste vara beredd och kapabel att erbjuda grundläggande utvecklingsarbete.”

Breco-kuggremmar kan ha olika bearbetningar på kuggsidan, t.ex. spår, avsatser eller polyamidväv som reducerar friktionen mot bärskenan, vilket även sänker värmebildningen, slitaget och den tillförda effekten. Foto: Krismeyer

I detta sammanhang måste man veta att alla maskiner från Glaston har fler än 100 olika typer av specialkuggremmar. En enda anläggning kan innehålla upp till 500 meter av dessa remmar. När isolerglas produceras är det systemrelevant att remmarna fungerar på avsett vis. Omgivningarna vid glasproduktionen är dessutom mycket speciella:

-    glasplattor körs genom tvättanläggningen som matas med vatten,
-    kanterna gradas och beläggningen på glaskanter tas bort med hjälp av vatten och abrasivt glasdamm,
-    glasrutor ska torkas,
-    dessutom tillkommer positioneringsanvändningar på en tiondels millimeter, t.ex. inom sammanfognings- och gasfyllningspressen.

Remryggarna kräver en beläggning som är exakt avstämd till den aktuella maskinprocessen. När beläggningen extruderas på den kalla remmen uppstår spänningar i materialet tvärs emot dragriktningen. Vid remmar som är bredare än 90 mm syns detta som en deformation av remmen – jämförbart med en bimetall. Remmen böjs ned och bildar en fördjupning. Detta planhetsfel kallas vardagligt för: skålbildning (dishing).

Stephan Kammerer förklarar: ”Våra glasrutor står på beläggningen och på grund av fördjupningen i kuggremmen på bärskenan kan glasrutorna – särskilt lätta rutor – inte stå i sin exakta höjdposition. Våra anläggningar kan bearbeta ett minsta format på 190 x 350 mm med 3 mm glastjocklek – detta väger nästan ingenting alls – men även flera ton tunga glas med måtten 2,7 x 6 m och med 45 mm tjocklek.” Ett par tiondelar millimeter avvikelse på grund av planhetsfel kan ignoreras i de flesta fall, men inom produktionen av isolerglas leder detta till en oönskad positionsavvikelse.

Beschichteter BRECO-Zahnriemen für den Einsatz im Nassbereich

I våtzonen: Även om ytan har blötts in med vatten ska beläggningen uppvisa ett visst vidhäftningsvärde för en glidfri transport. Beläggningen i blått på glasytan måste dessutom vara utan avtryck. Foto: Krismeyer

Släthet på en tiondels millimeter när

Stephan Kammerer förklarar tillvägagångssättet: ”I två olika videokonferenser med Dr. Thomas Steinert, VD hos Breco, hade vi möjlighet att diskutera sakläget. Detta resulterade i såväl nya idéer som kunde lösa problemet som olika provartiklar med varierande utföranden. Dessa kunde vi sedan testa, vilket till till slut ledde till avsedda resultat.” Detta tidskrävande arbete kan inte värderas tillräckligt högt, understryker René Pressler: ”Lösningen från Breco består inte bara i att produktionsparametrarna har anpassats, även i att en helt ny produktionsmetod har tillämpats. Jag vågar nog hävda att det idag inte finns någon annan tillverkare av belagda kuggremmar än Breco som inte bara kan övertyga med sin omfattande know-how, utan även erbjuda expertmässig tillverkningskunskap. Resultaten för belastbarhet, konstant kvalitet, särskilt skikttjocklekar och planhet med snäva toleranser, är mycket imponerande.”

En annan fördel med de nya kuggremmarna med extruderad beläggning är att såväl kuggremmen som beläggningen kan sammanfogas homogent i en enda svetsprocess. Därmed uppstår ingen skarv vid beläggningsslutet. Vid en limmad beläggning kan man inte undvika detta. Även Martin Anthoni, inköpschef hos Glaston, kom i kontakt med detta tema: ”I slutändan hade vi löst mer än enbart de tekniska kraven. Den nya metoden innebär dessutom sänkta kostnader.”

Det är inte alla kuggremmar som transporterar glasrutorna stående på längskanten. Vissa kuggremmar används till att transportera glasrutorna liggande med beläggningen vid glaskanten (i våtzonen) eller med plan nedläggning av rutorna med undertryck i synfältet. Men avtryck på tvättade glasrutor kan inte alltid detekteras till 100 %, inte ens med särskild belysning och ljusfärger för optiska kamerasystem. Stephan Kammerer: ”Den ideala förutsättningen för att detektera avtryck är en klar fullmånsnatt efter att isolerglasen har monterats på fasaden. Men då är det givetvis alldeles för sent. Avtryck får inte ens uppstå.”

För att säkert kunna undvika avtryck på glasytan krävs mycket omfattande kunskap och detaljarbete. Detta ligger inom kategorin för företagshemligheter, så vi frågar inte vidare. Men man kan utgå ifrån att rätt materialval med passande friktionskoefficient, en anpassad mekanisk bearbetning, en lämplig hantering, en fett- och dammfri förpackning av kuggremmarna samt lämpliga åtgärder är viktiga faktorer när kuggremmarna ska monteras. Under alla omständigheter – enligt Stephan Kammerer – måste en glidande rörelse mellan glas och kuggrem undvikas eftersom detta leder till att mycket fint beläggningsmaterial överförs till glaset.

Erfolgreiches Team

Ett framgångsrikt team: (från vänster) René Pressler från Hilger u. Kern, Stephan Kammerer från Glaston och Dr. Thomas Steinert från Breco Antriebstechnik. Foto: Minkus Images

Direktkontakt till utvecklingsavdelningen hos leverantören

”I normalfall har vi som maskintillverkare ingen möjlighet att kommunicera med ansvariga utvecklare hos våra leverantörer. Detta är det normala förloppet: Leverantörens kontaktperson tar emot vår reklamation och vidarebefordrar detta fall till kvalitetssäkringen. Man får en rapport och en ny batch – och samma problem uppstår igen. Som en nödlösning börjar man mäta upp enstaka kuggremmar så att maskinen överhuvudtaget kan levereras. Detta är inte vad vi strävar efter“, understryker Stephan Kammerer och fortsätter: ”Det var en helt ny erfarenhet för oss att personerna på andra sidan är mycket väl insatta i tillverkningen av den levererade komponenten, i detta fall kuggremmar, och känner till alla detaljer. Detta är enda möjligheten för oss att förklara våra behov exakt. Representanterna från Breco kunde ställa sina frågor till oss tills alla aspekter inom utvecklingen hade retts upp. Vi märkte också genast vilka åtgärder som leder till vilka effekter på slutprodukten. Och vi kunde också ställa våra frågor tills vi hade förstått vad den andra sidan hade planerat. Detta var en stor fördel för allt arbete som vår rådgivande ingenjör, René Pressler från Hilger u. Kern, kunde erbjuda. Han deltig aktivt i vår omställningsprocess med siktet inställt på de nya kuggremmarna. I vårt speciella fall var den direkta kommunikationen med tillverkaren och utvecklingsteamet en ändamålsenlig lösning, vilket även främjades av Breco.”

En sak har vi i redaktionsteamet hos Mulco lärt oss vid vårt besök: Lyssna noggrant på kunden, förstå alla uppgifter fullständigt, var öppen för nya vägar inom kommunikationen och produktion på båda sidor och ta del av mycket erfarenhet och gedigen teknisk kunskap – när alla dessa faktorer möts är det bara en tidsfråga innan succén förr eller senare blir verklighet. Efter en omställning som tagit mer än två år kan vi idag lita på de många olika Breco-specialkuggremmar som kör tillförlitligt i alla Glaston-anläggningar. Uppkomsten av fördjupningar hör mer eller mindre till det förgångna, detsamma för reklamationer vid fullmånsnätter. I Neuhausen i norra Schwarzwald är det ordning och reda igen. Och tuppen? Ja, han galer fortfarande.

Garbsen, 22 maj 2024
Mulco-Europe EWIV